Privacy

Privacy

Wij willen onze website continu verbeteren. Dat kunnen we alleen doen als we zorgvulding omgaan met de gegevens van prospects en klanten. Privacy borging staat daarbij voorop.

Wie zijn wij?
Wij zijn Bikkelhart. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, prospects en andere relaties. Wij doen dit om
leden en relaties zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit
waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op al onze verwerkingen
ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een evenement of
bijeenkomst). In het geval van onze evenementen vind je ook altijd een privacy statement op de website van het
betreffende evenement, waarin je nog meer specifieke details over het verwerken van persoonsgegevens kan terugvinden.

Verwerkingsverantwoordelijke
Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd te Pedro de Medinalaan 9, in Amsterdam en ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 552.78.302. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming.

Contact
Bij vragen kan je contact opnemen via ons contactformulier. Je kan ons ook bereiken via post, telefoon: 020 7718235, info@bikkelhart.comLinkedIn en Facebook.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht,
e-mailadres, deelnamedetails (van webinars, evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, interessegebieden
(bijvoorbeeld ‘personaliseren’ of ‘voice’), functietitel en bedrijf, KvK gegevens, omzet gegevens, beeldmateriaal,
contactgeschiedenis, inhoud berichten, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookie statement) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn
om aan onze belastingplicht te voldoen.

Nieuwsbrieven
Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd en soms niet. Iedere nieuwsbrief
bevat een afmeldmogelijkheid.

Privacy Waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt en
kunnen relevante bedrijfsgegevens, zoals omzet- en KvK gegevens, worden verwerkt.

Werving (marketing)
Bikkelhart beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe klanten, sprekers voor evenementen, experts voor
inspiratiesessies en nieuwe collega’s. Om contact te onderhouden verwerken wij contactgegevens en interessegebieden.
Voor Bikkelhart-campagnes, evenementen en bijeenkomsten verwerken we ook persoonsgegevens, zoals IP-adres, cookie ID,
social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertenties te kunnen laten zien.
Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via
LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Als je dit niet wil, neem
dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Ook kun je je
hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s: Facebook, LinkedIn, Twitter. Let
op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Bikkelhart advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene
doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering Bikkelhart dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening verwerken wij ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld klikgedrag op de website
om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Beeldmateriaal
Wij kunnen tijdens evenementen en bijeenkomsten beeldmateriaal maken – waaronder foto’s en video’s – waarop bezoekers te
zien zijn. Wij verwerken dit beeldmateriaal om onze content meer sfeer te geven, om verslag te doen van onze evenementen
en bijeenkomsten en voor archiefdoeleinden. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere
doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals
hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Vieringen en Historische overzichten
Het bewaren en gebruiken van Persoonsgegevens (waaronder beeldmateriaal) voor vieringen, zoals alumni en jubilea, en
voor het maken van historische overzichten en -analyses.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Rechten van betrokkenen
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je één van deze
rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact”
omschreven.

Informatie en inzage
Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Rectificatie
Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.

Vergetelheid
Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere
doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten
beperken.

Bezwaar (verzet)
Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er
voor Bikkelhart dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval
nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Overdraagbaarheid
Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten
dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.

Toestemming intrekken
Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.

Klacht indienen bij de AP
Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht
indienen bij de AP.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je
van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op via één
van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het
uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld lidmaatschap, evenement), op basis van toestemming en de meesten voor het
uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Bikkelhart B.V.: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten
over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kan je contact met ons opnemen via één van de kanalen
zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Verwerkers en derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, zoals de
belastingdienst, maar in de meeste gevallen zijn dit verwerkers die voor Bikkelhart persoonsgegevens verwerken. Wij
werken bijvoorbeeld samen met een ESP, een cloud omgeving, marketingbureau en wij maken gebruik van Google Analytics.

Social Media
Om onze content meer sfeer te geven en om verslag te doen van onze events en bijeenkomsten maken wij gebruik van social
media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Voor dit doel kunnen wij beeldmateriaal van eventbezoekers, sprekers en
andere personen op onze social media-pagina’s posten. Laat het ons weten, als je liever niet wilt dat wij beeldmateriaal
van jou op social media posten, via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Op het
gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy statement van het betreffende social media platform van
toepassing: Facebook, Twitter en LinkedIn.

Links
Op de websites van Bikkelhart B.V. staat een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties. Bikkelhart B.V.
is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy statement
van de betreffende organisatie van toepassing.

Amsterdam, 9 april 2020

61 klanten beoordelen Bikkelhart met gemiddeld een
8,4